De school

VSO De Sprong is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. In onze school zijn twee
afdelingen. Een afdeling waarin externe leerlingen (thuiswonende) en leerlingen van de open jeugdzorg leskrijgen en een afdeling voor de JeugdzorgPlus.

Wij werken samen met de zorginstelling Pluryn Valkenheide en andere partners.
Pluryn heeft op het terrein Valkenheide jongeren wonen die uit huis geplaatst zijn en/of een gesloten machtiging hebben. Onze school biedt onderwijs aan deze jongeren en jongeren vanuit de directe omgeving.
Dit betekent dat wij binnen onze school een aantal verschillen aanhouden als het gaat om begeleiding en om leerroutes. We beschrijven deze verschillen per keer in onze schoolgids 2023-2024.

De school is een zelfstandige stichting maar bestuurlijk onderdeel van CVO Groep. 
De school hoort bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht.