Maatwerk & Leerroutes

Wanneer de leerling op de Sprong onderwijs komt volgen, kiezen we samen met de leerling en zijn/haar ouders of verzorgers een passende leerroute. Echter; alle leerlingen op de Sprong zijn uniek. Soms past de aangeboden leerroute niet precies. Met de leerling wordt dan in dialoog een maatwerktraject samengesteld.
 

Thuiszitters

Soms gaat een leerling al een tijdje niet meer naar school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. We zoeken samen met de leerling hoe we de drempels voor het onderwijs weg kunnen nemen en hoe we het onderwijs aantrekkelijk kunnen maken. Een opbouwprogramma hoort daarbij. We werken intensief samen Pluryn-zorg. De behandelsetting van Radar, waar leerlingen een dagprogramma gecombineerd met onderwijs kunnen volgen is voor veel leerlingen helpend.
 

​Leren door te doen

Voor veel leerlingen geldt dat leren makkelijker verloopt wanneer ze kunnen doen in plaats van te leren door instructie en boeken. We hebben ons onderwijs daarom praktisch ingericht. Ook de leerlingen die een theoretische leerweg volgend maar de lange lesdagen niet volhouden maken gebruik van de afwisseling met praktijkvakken. Samen met de leerling wordt een passend leertraject samengesteld zodat de leerling optimaal profiteert van het onderwijs.

De leerroutes voor De Sprong vindt u hier
De leerroutes voor locatie De Sprong Plus vindt u hier