Op weg naar Werk met Scholing

De leerlingen die toewerken naar een arbeidsplek, of door willen stromen naar een ROC opleiding op niveau 1 of 2 volgen de leerroute Op weg naar Werk met Scholing. In deze leerroute ligt de nadruk op 'Leren door Doen'. Er wordt gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden en beroeps- en arbeidsmarktvaardigheden. Leerlingen volgen vakken die aansluiten bij het ROC, zoals Nederlands, rekenen, werknemers-vaardigheden, loopbaanoriëntatie en burgerschap. Allemaal kennis en kunde die niet alleen terugkomt in de reguliere ROC opleiding, maar juist ook in het dagelijkse leven. 
De leerlingen in deze leerroute kunnen naast het reguliere onderwijsprogramma ook werken aan arbeidsgerichte en branche erkende certificaten.