Op weg naar Werk met Scholing

De leerlingen die toewerken naar een arbeidsplek, of door willen stromen naar een ROC opleiding op niveau 1 of 2 volgen de leerroute Op weg naar Werk met Scholing.  Er wordt gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden en beroeps- en arbeidsmarktvaardigheden. Leerlingen volgen vakken die aansluiten bij het ROC, zoals Nederlands, rekenen, werknemers-vaardigheden, loopbaanoriëntatie en burgerschap. Allemaal kennis en kunde die niet alleen terugkomt in de reguliere ROC opleiding, maar juist ook in het dagelijkse leven. 

De leerlingen in deze leerroute kunnen naast het reguliere onderwijsprogramma ook stagelopen als dit past in hun traject binnen de Lindenhorst.