Leerroutes

VSO de Sprong biedt waar nodig maatwerk en zoekt professionele afstemming met alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de organisatie. De leerlingen werken aan hun eigen perspectief met hun eigen pedagogische en didactische doelen. Deze zijn opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
 

VSO de Sprong  biedt twee uitstroomprofielen aan, vervolgonderwijs en arbeid. VSO de Sprong biedt daarbinnen twee leerroutes, te weten:

Leerroute TL Staatsexamen
Leerroute Op weg naar werk met scholing